Oferta

NASZA SZKOŁA OFERUJE:

 

* pracę w systemie jednozmianowym

* opiekę świetlicy od 6.30 do 18.00

* pełne obiady

* opiekę pielęgniarki 3 razy w tygodniu

* opiekę pedagoga, psychologa, pedagoga ze specjalnościąterapii pedagogicznej, logopedy

* dostęp do czytelni multimedialnej

* plac zabaw dla młodszych dzieci           

* duże, nowoczesne boisko

* możliwość udziału w: kołach przedmiotowych, SKS,

   zajęciach wyrównawczych, zajęciach

   przygotowujących do sprawdzianu po klasie szóstej , zajęciach 

   umuzykalniających

* zajęcia płatne: baletowe, taneczne, judo, karate, język angielski

 

DLACZEGO WARTO UCZYĆ SIĘ W NASZEJ SZKOLE:

 

* jesteśmy szkołą, która realizuje swoją misję: "Przyjazna

  dzieciom szkoła jakości"

* wspomagamy wszechstronny rozwój ucznia, wspieramy  

  uczniów uzdolnionych,uczymy samodzielności, współpracy

  i odpowiedzialności

wspieramy partnerstwo między uczniami a nauczycielami

  i rodzicami

zapewniamy wszystkim uczniom równe szanse

 
*  w grupach przedszkolnych prowadzone są zajęcia
 
   w ramach programu "Przyjaciele Zippiego" rozwijające
 
   umiejętności społeczne

* nasi uczniowie zajmują wysokie miejsca w konkursach

  przedmiotowych

* w naszych progach często goszczą znamienite osobistości:

  autorzy książek, artyści, dziennikarze, sportowcy

* dzieci mogą wykazać się talentem dziennikarskim, prowadząc

   audycje szkolnego radiowęzła

* nasze wyremontowane sale są świetnie wyposażone

  w nowoczesne meble i pomoce naukowe

 

 

Do tradycji naszej szkoły należą: 


- sportowe rozgrywki  o puchar dyrektora szkoły 
 
- pasowanie na ucznia szkoły, ślubowanie pierwszoklasistów
 
- konkursy talentów

- wigilie klasowe i Jasełka    

- bal klas szóstych 

- organizacja konkursów szkolnych
 
  i o zasięgu międzyszkolnym 

- festyn rodzinny promujący aktywne spędzanie czasu
 
- Dzień Sportu Szkolnego
 
- egzamin na kartę rowerową

- środowiskowe imprezy z okazji Dnia Babci, Dziadka, Dziecka,
 
   Matki i Ojca 

- działalność Samorządu Szkolnego
 
- udział w akcjach charytatywnych
 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje