RADA RODZICÓW

Przewodnicząca - p. Dagmara Piwońska - Kuc

Sekretarz - p. Magdalena Wysocka

Skarbnik - p. Izabela Kociszewska

 

Komisja Rewizyjna

p. Michał Bańka

p. Michał Hryciuk

 

NOWE KONTO RADY RODZICÓW W BANKU PKO BP

Nazwa rachunku : SKO Konto dla Rady Rodziców

Nr konta: 62 1020 1127 0000 1402 0259 9165

Dodatkowe informacje