PREZYDIUM RADY RODZICÓW na rok 2022/2023

 

Magdalena Kitlas - Przewodnicząca

 

Anna Sowa - Wiceprzewodnicząca (klasy IV-VIII)

 

Sylwia Pastewka - Wiceprzewodnicząca (klasy I-III)

Izabela Kociszewska - Skarbnik

 

Aleksandra Bobowicz - Sekretarz 

 

 

Komisja Rewizyjna

 

Beata Gawryluk

 

Marta Oleksiak - Szkudlarek

 

Anna Janoszek

 

 

 

NOWE KONTO RADY RODZICÓW W BANKU PKO BP

Nazwa rachunku : SKO Konto dla Rady Rodziców

Nr konta: 62 1020 1127 0000 1402 0259 9165